1915, week 47 Grind voor de Duitse loopgraven

Nederland was neutraal, maar de handel ging natuurlijk wel gewoon door. Aan de Duitsers werd grind verkocht, dat afkomstig was uit de Nederlandse rivieren. Volgens de Duitsers was het bedoeld voor de wederopbouw van de vernielde huizen in België. In werkelijkheid ging het Nederlandse grind door naar het front, waar de Duitsers het gebruikte bij de bouw en versteviging van hun loopgraven en bunkers.

Een koopman uit Wegberg, een Duitsch grensplaatsje, op korten afstand van Roermond gelegen, heeft enkele dagen geleden in het Zuiden van ons land pogingen aangewend om booten te huren, ten einde daarmede grint (kiezelzand) en zand uit de omstreken van Nijmegen naar Antwerpen en Gent te vervoeren. Deze bouwmaterialen worden op Nederlandsch grondgebied, in de buurt van Nijmegen, uit de bedding van de Waal en den Rijn gebaggerd, in Rijnlichters overgeladen en naar Antwerpen en Gent gezonden, onder het motief, dat men dit grint en zand daar voor den wederopbouw van verwoeste huizen gebruikt.

In werkelijkheid echter worden deze bouwmaterialen na aankomst te Antwerpen of Gent in spoorwegwagons overgelaten en naar het front gezonden, waar men ze gebruikt om er de loopgraven mede te betoneeren. Het is ons bekend, dat een scheepsbevrachter het hem door den koopman uit Wegberg aangeboden transport weigerde; anderen echter waren er voor te vinden. Wij vernemen voorts, dat een firma uit Roermond eenige dagen geleden liet informeeren naar de transportkosten per boot van Weert naar Antwerpen van groote hoeveelheden grint. Dit grint, dat te Buggenum, bij Roermond, op Nederlandsch grondgebied uit de Maasbedding zou worden gebaggerd, wilde men per wagon naar Weert zenden en daar in lichters overladen. Ook dit bouwmateriaal zal in Duitsche loopgraven wel eindbestemming vinden.

Bron: De Telegraaf, 25 november 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: