1915, week 46 Nederlander in Engeland veroordeeld

De neutraliteit moest door Nederland ook op zee worden uitgedragen. Een onschuldig ogend telegraafbericht kwam de Nederlandse kapitein Veenhoven in Engeland op een veroordeling te staan. Het werd gezien als een schending van de voorschriften voor de neutralen op zee. De kapitein had naar eigen zeggen geen kwaad in de zin en verontschuldigde zich tegenover het Engelse Hof en de admiraliteit.

LONDEN, 14 Nov. (Reuter.) De rechter van Eastham, Londen, legde de maximum-straf van tien pond en twee pond in de kosten van het geding, op aan den Nederlander J. Veenhoven, kapitein van de ‘Roepat’, wegens het gebruik maken van draadlooze telegrafie in de territoriale wateren.

De rechter overwoog, dat het een zeer ernstige, overtreding was.


Kapitein Veenhoven, die uit Nederlandsch-Indië kwam met lading voor Londen, had Deal aangedaan en bevond zich met zijn schip op den Theemsmond, toen in den morgen van 5 November een marine-officier te 5 uur ‘s morgens bemerkte, dat de ‘Roepat’ naar Scheveningen seinde. Het seinen duurde vijf-en-dertig minuten. Het telegram luidde: ‘Hedennacht veilig te Deal aangekomen. Hartelijke groeten.’

 

Hoewel het allen schijn heeft, dat dit telegram van volkomen onschuldigen aard is, zeide de openbare aanklager, en we hebben geen enkele reden om aan de onschuldige bedoelingen te twijfelen, is het toch overbekend, hoe vaak met onschuldig er uitziende mededeelingen, gevaarlijke berichten kunnen zijn bedoeld. Het is noodzakelijk, dat de verordeningen door neutralen in onze wateren worden opgevolgd. Bovendien ondervonden de telegrammen der admiraliteit storing, hetgeen een reden te meer is aan dit seinen, door neutralen, een einde te maken.

 

De verdediging zeide namens den kapitein te moeten verklaren, dat dezen het gebeurde ten zeerste leed deed. De kapitein bood zijn verontschuldigingen aan, aan het Hof en aan de admiraliteit. De kapitein verklaarde dat hij steeds gewend was zijn toestel uit te schakelen, wanneer hij daartoe een waarschuwing had ontvangen van de admiraliteit. Ditmaal echter had hij geen instructies ontvangen, en zoodoende gemeend, dat hij met het seinen geen verbod overtrad.

Bron: De Telegraaf, 15 november 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: