1915, week 45 Open brief aan Sinterklaas

Ook honderd jaar geleden kwam de Goedheiligman naar ons land om cadeautjes uit te delen. Populair onder de Nederlandse kinderen was oorlogsspeelgoed, ook al speelde de oorlog zich buiten de landsgrenzen af. Dominee Drijver schreef in de Nieuwe Rotterdamsche Courant aan ‘de Sint’ om van het schenken van deze ‘miniatuur moordwerktuigen’ af te zien, vanwege de verderfelijke invloed die dit speelgoed op kinderen zou hebben.

Beste Sint!

 

Nog een maand en uw naam wordt door jong en oud in dankbare herinnering op de lip genomen. Dan gaat gij op uw gevleugeld ros rond om aan klein en groot uw weldaden in den schoot te werpen. Vergeef mij, dat ik U, wien ter eer ik onzer dichters zong: “Had de wereld slechts wat beter u verstaan, Uw geest van weldoen en van liefde meer begrepen, ‘k Zou met uw naamdag nog geruster kunnen ‘dwepen’, met het navolgend dringend verzoek durf naderen.

 

Indien er kinderen zijn, die op hun verlanglijst geplaatst hebben een doos met soldaatjes, kanonnentjes en wat daar verder bijbehoord, och, geef hun iets anders er voor in plaats – en elk ander stuk speelgoed is immers beter. Vindt U het zelf ook niet akelig, dat op uw maandag de kleinen pleisier maken met die miniatuur moordwerktuigen, terwijl daar ginds aan drie, vier of meer fronten, vaders van anders kindertjes meedoogenloos verminkt en vermoord worden door echte soldaten en wezenlijke kanonnen?

 

Ik twijfel niet, goede Sint, of gij willigt mijn verzoek in, immers juist: Uw liefde heeft uw naam de onsterflijkheid gegeven!”

 

Uw getrouw vereerder, Ds. F.W. Drijver.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3 november 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: