1915, week 44 Laat ze gaan - Geïnterneerde deserteurs

Niet alleen veel Belgische militairen vluchtten naar het neutrale Nederland, ook veel Duitse. Geheel volgens de geldende regels werden deze Duitse soldaten in Nederland geïnterneerd: ontwapend en gevangen gezet voor de duur van de oorlog. De soldaten waren echter verre van veilig, want eenmaal terug in Duitsland wachtte ze alsnog executie door het Duitse militaire bewind. In Het Volk een pleidooi om deze soldaten vrij te laten, om te voorkomen dat ze in Duitse handen zouden vallen.

Onder het opschrift “Laat ze gaan!” schrijft de nieuwe ‘groene’: In Bergen houdt ons legerbestuur vele Duitsche geïnterneerd. Onder deze Duitschers zijn een dertigtal, van wie vaststaat, dat zij als deserteurs onze grenzen zijn overgetrokken, en van wie het Duitsche Rijk officieel erkent, dat het deserteurs zijn: Immers het weigert voor deze geïnterneerden vergoeding uit te keeren aan onze Regeering, op dien grond.

 

Deze deserteurs nu leven uit den aard der zaak in vreeze. Vallen zij ooit in handen van het Duitsche Militaire bewind, hetzij in Duitschland zelf, hetzij bij een inval of op andere wijze op Nederlandschen bodem, dan worden zijn eenvoudig doodgeschoten. Niet dragen zij deze wetenschap rond, terwijl zij, als wij, vrije menschen zijn, geheel bekend met de wetten en mogelijkheden in ons land, neen als vreemden van geboorte en vreemden in onze omgeving en achter een dubbele rij prikkeldraad opgesloten en bewaakt in een groote kooi. Deze wreedheid moest men niet langer om blijkbaar futiele en vormelijke redenen handhaven. “Laat ze gaan!” schreven wij hierboven. Geef hun, voorzoover zij ’t wenschen, de vrijheid, en waakt ervoor, dat zij niet, wegen “gebrek aan middelen van bestaan” over de Duitsche grens gezet worden.

 

Het pijnlijkst moet ons formalisme in deze gevoeld worden door de vier Fransch-gezinde Elzas Lotharingers, die als Duitsche geïnterneerden in een hun vijandig milieu de toekomst afwachten… Als er wel één geval is, waarin niet alleen menschelijkheid maar ook nationale eerbied ons Hollanders moet dwingen tot vrijlating van geïnterneerden, dan is het wel in het geval van deze vier. Maar wij wekken op tot vrijlating van alle dertig.

Bron: Het Volk, 26 oktober 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: