1915, week 43 De smokkelarij

Smokkel van goederen over de grens is van alle tijden. Tijdens de oorlog probeerden de Duitsers dit tegen te gaan door onder meer een hekwerk met 2000 volt spanning langs de gehele Belgisch-Nederlandse grens te plaatsen. Toch bleef de smokkel een lucratieve business, vooral voo rde grenswachten. Tegen betaling wilden zij best wel een oogje dicht knijpen… Zelfs in tijden van oorlog won het geld het uiteindelijk van de principes!

De ‘Tel.’ Deelt mede, dat bij Bergen-op-Zoom weer op groote schaal Sunlight-zeep over de grens naar België gebracht wordt, hoewel de uitvoer daarvan verboden is. De korrespondent schrijft verder: Werd er voorheen voor het overnemen van een wacht, wanneer men gaarne daarvan vrij was, 50 cent tot een gulden gegeven, nu is het zaakje omgekeerd en wordt om op wacht te mogen staan tot ƒ 15 per dag betaald, omdat men verzekerd is minstens per dag het viervoud te maken.

Voor het overbrengen van vetten wordt door de smokkelaars betaald aan de soldaten, die op wacht staan ƒ 15 per 1000 K.G., voor een vat lijnolie drie gulden, doch juist toen ik er was, hadden de soldaten met de smokkelaars ruzie. Zij vonden ƒ 3 te weinig. Men moest, om den draad op te lichten, terwijl de smokkelaars het vat verder rolden over de grens, ƒ 5 hebben. Het verschil werd gedeeld en daar rolden 60 vaten de grens over, zoodat in tien minuten ƒ 300 door die wacht was verdiend. Reken eens na, dagelijks 100.000 K.G. vet, dat is ƒ 1500, die voor de hulp der militairen door de smokkelaars op dat eene puntje van ons vaderland wordt betaald, wanneer alles onder toezicht overgaat, wat natuurlijk niet altijd plaats vindt.

Bron: Het Volk, 19 oktober 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: