1915, week 43 Belgisch gebied op Hollandsch terrein

In Baarle-Hertog werd door een telegraaftoestel neergezet, bedoeld om het Duitse leger te kunnen afluisteren. Omdat de Belgische enclave zich geheel op het Nederlandse grondgebied bevond, konden de Duitsers er niet tegen doen.

Naar de Haagsche Ct. verneemt, moet van Belgische zijde te Baarle-Hertog; het Belgische gedeelte van Baarle-Nassau, een toestel voor draadlooze telegrafie zijn opgericht. Er wordt vermoed, dat dit toestel niet het minst voor de verkrijging van strategische berichten omtrent de opstelling der Duitsche troepen zal dienen. De Duitsche legerautoriteiten echter kunnen hier niets tegen doen omdat Baarle-Hertog geheel door Hollandsch grondgebied is omgeven en zij het plaatsje dus niet kunnen bezetten, zonder ons grondgebied te betreden.

 

Indien het bericht omtrent dit toestel juist is, vervolgt het blad, - en daar is vrijwel geen twijfel aan want de masten moeten door ieder te zien zijn – is onze regeering van het geval natuurlijk reeds op de hoogte. Echter zal zij waarschijnlijk geen termen kunnen vinden in te grijpen. De Belgen immers kunnen op hun plekske grond doen wat zij willen, al trekken zij daarbij een eigenaardig profijt van de onschendbaarheid van ons grondgebied.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23 oktober 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: