1915, week 42 Het succes van de Britse duikboten

De duikboten waren van het begin af aan al sterk wapen van de Duitsers. Met het torpederen van passagiersschip Lusitania in mei 1915, was de strijd op zee verhevigd. De Duitsers voerden een onbeperkte duikbotenoorlog uit angst voor Amerikaanse bemoeienis met de oorlog. Toch bleek de Engelse vloot - volgens Deense berichten - hard terug te slaan en hoefde het niet voor de Duitse vloot onder te doen.

KOPENHAGEN, 14 October. (Reuter). De werkzaamheden van de Britsche duikbooten wordt hier met gespannen aandacht gevolgd en dringt zelfs den toestand op den Balkan naar den achtergrond. ‘Politiken’ schrijft: De bordjes zijn thans verhangen op een gebied waar Duitschland tot dusver onbetwist meester was. Deze Engelsche vorm van oorlogvoering is ongetwijfeld buitengewoon nadeelig voor de Duitschers, ofschoon zij aanmerkelijk verzacht wordt ten opzichte van neutrale schepen.

Groot-Britannië slaat niettemin harder, omdat een volkomen afsluiting van Duitschland het gevolg is.

De duikbooten-oorlog tegen Engeland was in werkelijkheid slechts een speldeprik-oorlog, daar de aanvoer voor Engeland in geen enkel opzicht belemmerd werd, terwijl een gelijk verlies aan schepen Duitschland zwaar zou treffen. De correspondent te Gothenburg van ‘Politiken’ zegt, dat het de algemeene indruk in Zweden is, dat Duitschland de vorige week aanzienlijk meer schepen heeft verloren dan de tien die de vorige week gemeld zijn, daar alleen die, welker bemanning in Zweden aan land is gebracht, bekend zijn gemaakt. De schepen welker bemanning in Duitschland geland is, zijn niet opgegeven.

Bron: De Telegraaf, 15 oktober 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: