1915, week 41 Wegvoering van burgers

Een treurig bericht over het overlijden van een timmerman uit het Belgische St. Laurens aan de Dodendraad, in een poging om naar Nederland te vluchten. De reden voor zijn vlucht was het feit dat de Duitsers 150 timmerlieden en metselaars hadden opgeëist.

VAN DE GRENS, 7 Sept. (Eigen bericht.) Heden wilde een timmerman uit St. Laurens, een dorp bij Eecloo, naar Nederland vluchten. Hij werd door de electrische grensversperring gedood. De timmerman wilde het lot ontgaan van veel vakgenooten in zijn eigen en andere dorpen, die, zooals wij gemeld hebben, door de Duitschers zijn weggevoerd.

 

Ik kan thans nader berichten, dat de Duitschers tegen vandaag 150 metselaars en timmerlieden hebben geëischt. Zoo deze zich niet aanmelden, zou de tram van Eecloo naar de grens, het eenige verkeersmiddel in de streek stopgezet en het postverkeer geschorst worden.

Bron: De Telegraaf, 8 oktober 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: