1915, week 41 Briefwisseling met Belgische geïnterneerden

Volgens de Duitse bezetter werd er ‘misbruik’ gemaakt van de briefwisseling met Belgische geïnterneerden. Kennelijk werd er teveel informatie uitgewisseld tussen de soldaten en landgenoten aan het thuisfront.

In België is het volgende bekend gemaakt: Daar de misbruiken in de briefwisseling met de Belgische geïnterneerden in Nederland voortgaan in weerwil van de publieke waarschuwingen in de nieuwsbladen, zal ieder schrijven met hen per brief of per briefkaart tot nader order verboden zijn. Al de brieven of briefkaarten aan deze soldaten gericht, of door hen verzonden, zullen aan de afzenders teruggestuurd worden.

Bron: Het Centrum, 4 oktober 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: