1915, week 40 Aanhouding aan de grens

De controle aan de Nederlands-Belgische grens was scherp. Langs de hele grens was een ijzeren hek met stroom, de zogenaamde Dodendraad, neergezet. De Duitse bezetter was bang voor smokkel van personen en informatie naar het neutrale Nederland. Landgenoten die zich in de buurt van de grens ophielden, werden al gauw gezien als spionnen, zoals deze Hagenaar.

Een Hagenaar, A. v.d. M., die tijdelijk te Valkenburg vertoeft, deelt aan het Vaderland het volgende mede: Ik was Donderdag aan de grens bij Canne en werd, toen ik trachtte door mijn kijker de electrische draadversperring te zien, door de Duitschers gevangen genomen. Hoewel ik mij nog m.i. op Nederlandsch grondgebied bevond, gelastte de Duitsche schildwacht mij op den (Duitschen) weg te komen met de bedreiging: Komm hier oder ich schiesse.

Ik werd naar de wacht gevoerd, waar mij alles werd afgenomen; alleen mijn portemonnai en zakmes mocht is behouden. Gelukkig werd ik na 3 uur door den Hauptmann, die inmiddels ontboden was, in vrijheid gesteld, toen ik hem naam en qualiteit bekend maakte, hoewel ik verscheid na verdachte zaken bij mij had, o.a. een landkaart, een verrekijken (nog wel van een Engelsche firma) een (Fransch) kompas, enz. De behandeling behalve dan van den schildwacht die mij allerlei beleedigingen toevoegde, was uiterst correct.

Bron: Het Centrum, 27 september 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: