1915, week 39 Het bombardement van de Belgische kust

Op 25 september 1915 vond er zwaar bombardement plaats op de Belgische kust. Geallieerde schepen beschoten de kustverdediging en de fabrieken bij Heijst, Zeebrugge en Lisseweghe, om de Duitse bezetter schade toe te brengen. Door de dichte nevel moesten de schepen zich langzaam terugtrekken.

VAN DE GRENS, 25 Sept. (Eigen bericht). Hier volgen nog eenige bijzonderheden over het bombardement van de Belgische kust van hedenmorgen. Al waren door den nevel slechts drie, even later vijf schepen met het bloote oog zichtbaar, toch bevonden er zich, evenals bij de vorige beschieting op 23 Augustus, weer 22 vaartuigen op de hoogte van het Schooneveld, onder welke vier groote slagschepen. De overige waren torpedojagers, vier of vijf, en kleinere vaartuig.

Van kwart over zes tot tien uur telde men honderd schoten, maar die na half negen gelost werden klonken verder Westelijk, zoodat men vermoedt, dat er ook andere punten beschoten zijn. Een gerucht noemt zelfs Oostende, maar dit moet nader worden bevestigd. De projectielen zijn niet alleen op Zeebrugge gericht, zooals de vorige maand, maar thans ook op Heijst en Lisseweghe.

Men weet, dat tusschen Zeebrugge en Lisseweghe de bekende fabrieken staan, door de Duitschers als militaire werkplaatsen ingericht. Tusschen Knokke en Heijst, bij Zeebrugge en bij Lissweghe, stegen dikke rookwolken op, zoodat men daaruit kan afleiden, dat het treffers waren en er branden woedden. Men heeft zoo zeven rookkolommen waargenomen. De kustbatterijen van Zeebrugge en Duinberge, bij Heijst, losten 16 schoten op de vloot.

Na de vier laatste schoten van de batterijen van Duinberge trok de vloot zich eenigszins terug. Daarna klonken uit zee nog vier zware losbrandingen. De nevel werd dichter. De schepen verdwenen voor het oog en de stilte keerde op dit gedeelte van de kust weer terug. Een Duitsch watervliegtuig vloog van de batterijen naar de zee en terug om de richting voor de artillerie aan te duiden. Om te weten welke schade er aangericht is, moeten wij echter wat geduld oefenen, want de grensdienst was heden strenger dan ooit en men weet hoe afgezonderd Zeebrugge ligt.

Bron: De Telegraaf, 26 september 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: