1915, week 38 Een ontploffing in een Russische munitie-fabriek

De Russen kregen een gevoelige klap te verwerken. Duitse spionnen wisten de belangrijkste Rusische munitiefabriek in de buurt van St. Petersburg op te blazen. De actie had ook gevolgen voor de Engelsen en de Fransen, omdat zij verplicht waren om de Russen alle munitie te schenken die zij konden missen…

LONDEN, 15 Sept. (Reuter.) De tegenslag, welke het Russische leger heeft ondervonden, was te wijten aan de ontploffing in de munitiefabriek te Ochta bij Petersburg. Die ontploffing was reeds lang bekend, maar thans weet men, dat deze fabriek het halve Russische leger van munitie voorzag en de eenige groote fabriek van dien aard in Rusland was. De ontploffing had juist plaats op een voor het land uiterst kritiek oogenblik.

Geheel Petersburg werd als door een aardbeving geschokt, duizenden arbeiders verloren het leven en de geheele munitie-fabriek werd vernield. De ontploffing was veroorzaakt door Duitsche spionnen. De Poetilof-fabrieken maken wel belegeringskanonnen, zoo goed als die, welke de Duitschers hebben, maar geen projectielen. Dezen konden slechts langs één weg worden aangevoerd, n.l. over Archangel. Door deze ramp wordt nu ook het stilliggen van de actie op het westelijk front verklaard. Engeland en Frankrijk waren n.l. verplicht om Rusland al de munitie te geven, die zij missen konden. De vernieling der fabriek te Ochta door de Duitschers is voor het oogenblik nog hun belangrijkste oorlogsdaad.

Bron: De Tijd, 16 september 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl

overzicht: