1915, week 36 Vliegende spionnen

Duitsland waarschuwde voor vijandelijke vliegtuigen die verkenningsvluchten uitvoerden en foto’s maakten van Duits gebied en militaire stellingen. Iedere Duitser kreeg de plicht om waarneming van deze vliegtuigen te melden. Het werd benadrukt dat vijandige vliegtuigen en informatie niet verloren mochten gaan.

MÜNSTER, 4 September. (Eigen bericht.) Door het plaatsvervangend generaal-kommando van het 7e legerkorps wordt bekend gemaakt, dat vastgesteld is, dat vijandelijke vliegtuigen hier en daar, vooral in afgelegen landelijke streken, gedaald zijn en spionnen hebben uitgezet, waarna ze weder opstegen. Elke Duitscher moet het derhalve als een plicht jegens zijn vaderland beschouwen van elk dalen van een vliegtuig onverwijld den naasten politie- of militairen post kennis te geven, of, indien de tijd zulks niet toelaat, met behulp van anderen de inzittenden vasthouden.

Is het vliegtuig reeds weder opgestegen, dan moet de omgeving nauwkeurig afgezocht worden naar den achtergelaten spion. Het vliegtuig mag niet beschadigd worden, evenzeer is te verhinderen, dat de inzittenden papieren, kaarten of photografische platen vernietigen. Indien ieder binnen zijn bereik op al deze dingen let, zullen ook de geraffineerdste plannen der vijanden op niets uitloopen.

Bron: De Telegraaf, 5 september 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: