1915, week 36 De Draad

Langs de Belgisch-Nederlandse grens werd in 1915 in Zeeuws-Vlaanderen een draadversperring voltooid. De Duitsers legden deze draad, die later bekend zou worden onder de naam ‘Dodendraad’, aan om de smokkel van personen, goederen en informatie over de grens tegen te gaan. Opvallend is dat in dit bericht nog niet wordt gesproken over de 2.000 volt stroom die op de draad stond.

VAN DE ZEEUWSCH-VLAAMSCHE GRENS, 31 Aug. (V.D.) Aan de grens is vanaf de Schelde tot aan de zee de draadversperring voltooid. Verschillende groote toegangswegen naar België zijn nu weer voor het verkeer geopend. Doch tusschen deze wegen in wordt de geheele grens streng bewaakt. Van de Schelde tot Sas van Gent staan de Duitsche wachten hoogstens een paar honderd meter van elkaar, in de buurt van Bouchaute is de afstand zelfs geen vijf meter. Behalve de bekende wit-en-zwart gestreepte schildwachthuisjes, staan nu ook overal nieuw getimmerde grootere wachtlokalen.

De Duitsche grenswachten behooren meest tot de oudere landweerplichtigen, doch op meer dan één plaats stonden eveneens lichtgewonde jongere soldaten op wacht.

De Duitschers staan in het algemeen op goeden voet met de smokkelaars, die levensmiddelen in België komen brengen, waarvan zij ook wel hun deel krijgen. De gevaarlijke grensversperring is hoofdzakelijk om het overloopen van Belgische koeriers, dienstplichtige Belgen en Duitsche deserteurs afdoende te beletten.

Bron: Het Volk, 1 september 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: