1915, week 31 De waarde der handgranaat

Hoe gruwelijk en dodelijk ook, het wapentuig maakte tijdens de Eerste Wereldoorlog een enorme ontwikkeling en modernisering door. Eén voorbeeld daarvan was de handgranaat. Met veel interesse en het nodige respect keken de strijdende partijen naar elkaars wapens. Zo kon het gebeuren dat een Engelse correspondent in de Vlaamse loopgraven een uitgebreide studie deed gedaan naar de Duitse handgranaat en vol bewondering schreef over de vorm en het gebruiksgemak ervan.

Het karakter van de jongste operaties aan het front in Vlaanderen – aldus meldt Reuter’s bijzondere correspondent in het Engelsche hoofdkwartier d.d. 27 Juli – heeft duidelijk het enorme gewicht van bommen en handgranaten, die in onbeperkte hoeveelheden noodig zijn, aan het licht gebracht. In den strijd van man tegen man in een enge loopgraaf, doorsneden door zijgangen en voorzien van formidabele barricades, wordt de bom een doodelijk wapen in den hand van een geoefend soldaat. Een vijand, die zich achter een barricade verschuilt of zich in een loopgraaf verbergt, kan niet door een geweerschot buiten gevecht gesteld worden, maar wel kan hier een juist geworpen bom zijn werk doen. Daarom nemen de bom-werpers altijd in zulk een grooten getale aan een aanval deel, voornamelijk in die aanvallen, die een plaatselijk karakter dragen en waarbij het er om gaat, om een zeker gedeelte van een loopgraaf van vijanden te zuiveren.

Dezer dagen vonden wij in onze loopgraven een onontplofte Duitsche granaat, die, dit moet gezegd worden, prachtig gemaakt was. Ovaal van vorm, en licht in gewicht, kon hij over een aanzienlijken afstand geworpen worden, misschien een zestig meter en het mechanisme zat zoo in elkander, dat, op welke manier de bom ook viel, hij bijna altijd ontploffen moest. Er zaten vijf percussie-doppen aan, waarvan elk de lading kan doen ontploffen. Een zesde knop bevatte de veiligheidspin, die wegvloog, zoodra de bom de hand van den werper heeft verlaten.

Bron: De Telegraaf, 30 julli 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: