1915, week 30 Franse machines voor het maken van loopgraven

Het beeld van gravende soldaten, die onder zware omstandigheden handmatig loopgraven maakten, is onlosmakelijk met de Eerste Wereldoorlog verbonden. Toch meldt de Telegraaf in 1915, naar aanleiding van berichtgeving in de Technische Rundschau, dat de Fransen machines hadden die dit zware werk voor ze uitvoeren; ploegen die werd aangedreven door auto’s. De Duitse krant weet een zeer gedetailleerde beschrijving van de machine te geven.

De ‘Technische Rundschau’ te Berlijn bevat een beschrijving van de machines, die de Franschen gebruiken tot het maken van loopgraven. Er zijn twee soorten, die zoowel in constructie als in uitwerking verschillen. De eene, een automobiel, die twee zeer snel draaiende, met sterken druk tegen de aarde geperste ploegijzers achter zich aan trekt, levert alleen de loopgraaf, terwijl de tweede tegelijk met de loopgraaf de helling maakt waar het geweer opgelegd wordt en die tot bescherming van het hoofd dient.

Deze laatste machine is een motorploeg, die, evenals het geschut, op een door paarden getrokken affuit vervoerd wordt. Aan het onderstel op wielen hangt een waar, om een horizontale as beweegbaar raam, dat de verschillende inrichtingen, voor het trekken van de loopgraaf en voor het maken van de heuveltjes, draagt. Ten eerste zijn er twee ploegscharen die de aarde losmaken. Het vormen van de loopgraaf wordt verricht door een aan een as draaiend, door een motor gedreven ploegijzer. De groote omwentelingssnelheid en het zware gewicht (400 kilogram) van het ploegijzer maken, dat men zelfs een harden bodem vrij goed bewerken kan. Op het ploegijzer volgt een aan dezelfde as zittende en eveneens draaiende schop, die de door het ploegijzer stukgemaakte aarde terzijde moet werpen.

De naar boven geworpen aarde wordt in een boven het ploegijzer en iets terzijde daarvan, in een bijzonder toestel aangebracht vormijzer opgevangen, die daaruit vlak voor de loopgraaf een nauwkeurig geprofileerd heuveltje maakt. De noodige diepte krijgt de loopgraaf door herhaald ploegen, verbonden met een voordurend dieper laten zakken van het toestel, dat daarvoor bijzonder is ingericht.


Bron: De Telegraaf, 25 juli 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: