1915, week 30 Dodelijk slachtoffer aan de grens

De bewaking van de Belgisch-Nederlandse grens bleef voor de Duitse bezetter een behoorlijk zware opgave. Op allerlei manieren werd geprobeerd mensen, goederen en informatie van België naar het neutrale Nederland te smokkelen. De Duitsers aarzelden niet om keihard op te treden tegen mensen die illegaal de grens probeerden over te steken, zoals blijkt uit dit voorval bij de Zuidwillemsvaart.

Van de grens De Zuidwillemsvaart in Belgisch-Limburg, wordt door de Duitschers streng bewaakt, daar ze te weten zijn gekomen, dat vele Belgische jongelieden de laatste weken met succes uit België naar Nederland wisten te vluchten, door te zwemmen door het kanaal. Vooral bij de bruggen staan sterke posten. Het gebeurde onder de gemeente Veeroeteren dat de Duitschers, op patrouille zijnde, een troepje Belgen zagen, die zwemmende door het kanaal Nederland poogden te bereiken. De Duitschers vuurden; twee Belgen wisten te ontsnappen en een hunner kreeg een doodelijk schot. De overigen werden gevangen genomen.

De getroffen Belg is te Maeseyck overleden en begraven onder deelneming van heel de bevolking. Het terrein tusschen de Maas en de Zuidwillemsvaart wordt door de Duitschers als grens-zone beschouwd. Ieder die een bepaalden leeftijd heeft bereikt en die grenszone wil vertoeven, moet van een ‘schein’ zijn voorzien, die… gratis verstrekt wordt. Het verkeer met rijwielen is streng verboden. Wie zich verplaatsen, doet het beste, het patriarchale beproefde middel te gebruiken en loopen.

Bron: Het Centrum, 19 juli 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: