1915, week 3 Slecht weer zorgt voor problemen op de slagvelden

Dagblad De Tijd maakt op 12 januari 1915 een rondje langs de slagvelden. Het slechte weer blijkt aan alle fronten voor grote logistieke problemen te zorgen.

Is Klein-Azië in – volgens de verzekering van Reuter’s bureau – de poging om onder de volgelingen van den Islam de ‘djehad’ of heilige oorlog te doen uitbreken, totaal mislukt en hebben de Turken uit vrees voor een landing van troepen in Syrië, waardoor hunne verbindingen zouden worden bedreigd, ook den voorgenomen veldtocht in Egypte totaal opgegeven, het ongunstige, natte winterweer verlamt of bemoeilijkt de actie zoowat overal elders: in Polen, in Galicië, doch vooral langs het Fransche front en in Vlaanderen.

Men kan zich, schrijft een correspondent, geen denkbeeld ervan vormen hoezeer het slechte weder de operaties belemmert. ‘Ik zag ergens zeer zwaar geschut op een weg leggen met een zeer talrijke transportcolonne daar omheen, die wanhopig stond toe te kijken, wijl die kanonnen steeds dieper in den drassigen bodem wegzonken. De Duitschers doen hun best om allerlei geschut naar Zeebrugge te sleepen, maar de helft van al dat zware goedje bereikt Zeebrugge nooit. Bij Jabbeke vooral is alles modder en ik hoorde van een ooggetuige dat daar reeds twee stukken van 14cm spoorloos in ’t moeras zijn verzonken. Tusschen Dixmuiden en de zee zijn de wegen iets beter dan naar het Noorden toe, maar groote gebeurtenissen zijn daar niet te verwachten, vóórdat de bodem weer begaanbaar is.

Toch is iedereen onder druk in de weer en men doet van beide zijden of er weldra iets heel buitengewoons zal plaats hebben. Wat er op zee geschiedt is, door de herhaaldelijk daar hangende nevels en mist niet waarneembaar.’ Een dubbele sluier omhult daar aan de Belgisch-Fransche kust de toekomst, die des geheims en die van de mist.

Bron: De Tijd, 12 januari 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: