1915, week 28 Militaire onlusten in Apeldoorn

Een keukenwagen was de oorzaak voor de verplaatsing van de in Apeldoorn ingekwartierde militairen naar een oude papierfabriek. Deze was echter te klein voor de militairen, waardoor een deel van hen zou moeten worden ondergebracht bij particulieren. De ontevredenheid leidde tot onrust onder de militairen en de bevolking.

Men schrijft ons uit Apeldoorn: De aanleiding tot de ontevredenheid onder een deel der militairen te Apeldoorn was in de eerste plaats het veranderen van kwartier. De manschappen waren bij burgers ingekwartierd en hadden het goed naar hun zin, terwijl die burgers geen last hadden van de manschappen. Toen werd daar door iemand geklaagd, dat de aanwezigheid van den keukenwagen oorzaak was, dat hij geen pensiongasten kreeg.

Om dien man tevreden te stellen, werd naar andere kwartieren omgezien en zoo viel ’t oog weer op de papierfabriek, waar vroeger ook reeds een troep was ingekwartierd. Was daar nu voldoende ruimte geweest, dan hadden de militairen zich daar bij neergelegd, doch dat was niet het geval. Naar men zegt zullen nu weer een gedeelte of allen uit die fabriek bij burgers ingekwartierd worden.

De rust was Maandag nog niet in het dorp teruggekeerd. In een publikatie in de ‘N. Apeld. Crt.’ had de burgemeester het publiek aangemaand de ordeverstoringen niet door overdreven nieuwsgierigheid te vermeerderen en zich te gedragen naar de aanwijzingen van politie en militaire macht. Een enkele maal zagen we de politie de menigte voor zich uitdrijven; ook vielen er steenen die gericht schenen op de politie.

Bron: Het Volk, 7 juli 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: