1915, week 28 Marinesloep omgeslagen

Een omgeslagen marinesloep voor de kust bij Brielle kostte het leven van een officier en vijf matrozen. De stoombarkas was met zeven bemanningsleden in de nacht vertrokken en op zee vastgelopen op een zandbank. In een poging het schip vlot te trekken, zonk het.

Naar wij van bevoegde zijde nader vernemen omtrent het ongeval in het zeegat van Brielle, is in den vroegen ochtend van gisteren een defensie-sloep der marine, bemand met een zevental koppen, die te Brielle was gestationeerd, in bovengenoemd zeegat aan den grond geraakt, en later, bij pogingen om haar vlot te krijgen, gezonken. Een der opvarenden heeft zwemmende den wal van het eiland Rozenburg weten te bereiken en een lijk is reeds aan wal gespoeld. Omtrent het lot der overige opvarenden bestaat nog geen zekerheid.

Volgens mededeelingen van den geredden schepeling (een stoker) is de sloep gestooten op een uitgebracht anker en daarbij lek geslagen en gezonken. Uit Brielle wordt aan het ‘Hbld.’ gemeld: Van het begin der mobilisatie af lag aan het einde der Brielsche haven een stoombarkas van de Marine op toezicht te houden op uitgaande schepen. Gisternacht om 2 uur is deze barkas, bemand met een officier en zes matrozen, van hier vertrokken naar zee en tijdens hevige rukwinden buiten de Brielsche Maas komende vastgeraakt op een zandbank, waar jaren geleden de ‘Groningen’ is vergaan.

Het was tegen 3 uur in den morgen toen de Brielsche visscher Vroombout, met zijn platboomsvaartuig daar naar bot visschende, de barkas bemerkte, en ziende het gevaar, waarin deze verkeerde, begaf hij zich met zijn vaartuig daarheen, aan den officier vragende of hij hulp verlangde. Deze, waarschijnlijk het gevaar, waarin hij verkeerde, niet inziende, riep terug, dat hij voor anker lag en wel spoedig zou loskomen. Vroombout, die met zijn visch tijdig te Brielle moest zijn, om ze naar Rotterdam te kunnen vervoeren, keerde daarom huiswaarts.

Eenigen tijd daarna gaf hij aan zijn zoontje nog zijn spijt te kennen, dat hij niet bij de barkas was gebleven, daar hij vreesde, dat het schip gevaarlijk zat. Toen hij dan ook later een schot hoorde lossen geloofde hij wel, dat een ongeluk had plaats gehad. Hij was echter te laat om terug te keeren. In den namiddag is een van de bemanningsleden van de stoomsloep, de stoker Botbijl, hier aangekomen. Hij had een reddinggordel aan toen hij over boord sloeg, en is zoo drijvende op de punt van Rozenburg aangekomen, van waar hij zich naar Brielle heeft begeven, waar hij het ongeluk heeft medegedeeld. Het bleek dat de officier en 5 matrozen hierbij het leven moeten hebben verloren, daar hij niets meer van hen bemerkt heeft. Per auto is hij van hier gehaald, om inlichtingen te verschaffen aan den stellingcommandant te Hellevoetsluis.

Bron: De Tijd, 8 juli 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: