1915, week 26 Dienstplicht voor de Duitse vrouw

Omdat een groot deel van de Duitse mannen werd ingezet om te vechten aan het front, waren de huwelijksvooruitzichten voor de vrouwen niet echt rooskleurig. Daarom ontstond het idee om vrouwen in te zetten voor het ‘maatschappelijke werk’. Helene Lange pleitte in een bijeenkomst voor een éénjarige dienstplicht voor de Duitse vrouw.

‘Dienstplicht voor de vrouw’, was het onderwerp eener lezing, Donderdag door Helene Lange, een bekende figuur uit de Berlijnsche vrouwenbeweging, voor een talrijk auditorium gehouden. Spreekster betoogde, dat, nu de huwelijksvooruitzichten minder gunstig werden, de vrouwen zich meer op maatschappelijk werk moesten toeleggen.

Het opkomende vrouwelijke geslacht moest voor dit werk worden opgeleid en het beste middel hiertoe achtte spreekster de invoering van ‘n 1-jarigen dienstplicht. Over de vraag, hoe deze dienstplicht in te voeren, kon spreekster nog niet verder uitweiden. Haar denkbeeld vond echter bij haar toehoorders en toehoorderessen veel bijval.

Bron: De Telegraaf, 26 juni 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: