1915, week 25 Contrabande in koffers

De Engelsen hielden scherp toezicht op de handel en levensmiddelen via de Noordzee van en naar Duitsland. De Duitsers hadden echter een andere smokkelroute gevonden voor hun oorlogsmateriaal. Onder het mom van ‘benodigdheden voor het Rode Kruis’ gingen grote hoeveelheden oorlogsmaterieel via Roemenië richting Turkije en Bulgarije. Niet met schepen, maar in koffers…

Ziet John Bull [Groot-Brittannië]* dus met Argus-blikken toe op den overzeeschen handel in levensmiddelen, en tracht Duitschland – tot dusverre, ondanks den duikbooten-oorlog, tevergeefs – den uitvoer van schietvoorraad en oorlogsmateriaal naar de landen er geallieerde mogendheden te verhinderen, volgens Havas probeerden de Germaansche bondgenooten volstrekte contrabande, d.w.z. wapenen en oorlogsvoorraden te doen binnensmokkelen over de Roemeensche grenzen.

In den laatsten tijd, zoo heet het, worden de Duitsche en Oostenrijksche diplomatieke koeriers naar Roemenië dagelijks vergezeld van lieden, die ontzaglijk veel bagage meevoeren, welke heet te bestaan uit benoodigdheden voor het Roode Kruis, maar die in vele gevallen blijkt te worden gevoermd door oorlogsmaterieel. De Roemeensche autoriteiten zouden reeds koffers met zulke oorlogsbehoeften in beslag hebben genomen. Het bericht heeft wel iets van een praatje voor de vaak, bestemd om te worden tegengesproken. Als Turkije, Bulgarije (of voor welke mogendheid moet die geheimzinnige wapenbezendingen eigenlijk dienen?) de verstrekking van hun oorlogsmaterieel moeten betrekken – niet met scheepsladingen, niet met spoorwegwagons, doch – met koffers!

Bron: De Tijd, 18 juni 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

* John Bull is een denkbeeldige figuur die het Verenigd Koninkrijk en in het bijzonder Engeland representeert. In die zin is hij te vergelijken met de Amerikaanse Uncle Sam. Zie verder wikipedia.

overzicht: