1915, week 24 Het goederenvervoer van en naar Duitschland

Ondanks de oorlog die woedde bij onze ooster- en zuiderburen ging de handel in Nederland gewoon door. Sterker nog, Duitsers waren zelfs in oorlogstijd een goede handelspartner. Ondanks een gebrek aan werkkrachten in dat land, gingen er lange goederentreinen met kolen, stenen, rails, cement en andere materialen vanuit Nederland de grens over. Voor ‘industriële doeleinden’ uiteraard…

Men schrijft ons uit Winterswijk: Het goederenvervoer van en aar Duitschland heeft in de afgeloopen week weer zeer gunstige resultaten opgeleverd. Aan den grooten aanvoer zou men niet kunnen zeggen, dat in Duitschland gebrek aan werkkrachten bestaat. Zoowel de aanvoer van diverse goederen als van kolen nam met ruim 50 wagens toe.

Dikwijls kwamen treinen binnen met ’t grootst toelaatbaar getal wagens, nl. 60, achter zich. Het getal wagens met steenkolen, cokes en briketten beladen, bedroeg pl.m. 1250, doch bijna uitsluitend kolen voor industrieel en niet voor huishoudelijk gebruik. Aan diverse goederen werd 417 wagens aangevoerd, beladen met de gewone wekelijksche artikelen, waaronder 40 wagens met keislag, vele wagens met rails, cement, glas, ‘spielwaren’, voor ’t meerendeel bestemd voor Amerika, en verder enkele wagens met zoogenaamd ‘Flugstaub’, steenzout, kunstmest en ledige vaten.

De uitvoer naar Duitschland ging iets achteruit en daalde van 350 tot 320 wagens. Behalve enkele wagens oud koper, oud ijzer en blikafval, bepaalt zich de verzending tot reusachtige hoeveelheden levensmiddelen als varkensvleesch, rundvleesch (met bijzondere machtiging), boter, eieren, allerhande groenten en een aantal mandjes met nieuwe aardappelen.

Bron: De Telegraaf, 12 juni 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: