1915, week 23 Gebrekkige talenkennis brengt burgemeester Urk in problemen

De burgemeester van Urk samen met de met de dochter van de plaatselijke commandant tijdens een nachtelijke boottocht op het IJsselmeer in de achtervolging op een ontsnapte Engelse vlieger… Het klinkt als het script van een spannende James Bondfilm. Maar wat hebben de kinderen van de burgemeester ermee te maken? En de gebrekkige talenkennis van de burgemeester? In De Telegraaf een even vermakelijke als omslachtige uitleg van de hele situatie, om allerelei suggestieve verhalen te ontzenuwen…

In ons verhaal over het ontsnappen en terugvangen van den Engelschen vlieger op Urk, meenden we de vraag te mogen stellen, waarom het wel noodig was, dat, met de boot, die naar Volendam afvoer, om den vluchteling terug te halen, ook de drie kinderen van den heer burgemeester en de dochter van den militairen commandant van het eiland meegingen, al was ’t reeds bij elf uur ’s nachts, toe die boot vertrok. Hier hebben we het antwoord op deze vraag: De heer burgemeester moest de reis meemaken in zijn hoedanigheid van hulp-officier van justitie; maar nu kent hij zoo goed als geen Engelsch en te voorzien was ’t dus, dat de ondervraging van den vluchteling heel wat bezwaren opleveren zou, vooral daar het niet te verwachten was, dat de lui te Edam beter met de taal van Shakespeare overweg zouden kunnen dan de Engelschman met die van Vondel.

En daarom stelde de militaire commandant die onder géén omstandigheid zelf het eiland mag verlaten, voor, dat zijn dochter, die wel Engelsch kent, mee zou gaan, om als tolk te fungeeren. Maar … ja, hoe zullen we dat nu vertellen… de eerzame burgervader midden in den nacht op reis, alléén met de lieve dochter van den commandant… Waar de bij honing vindt, zuigt de spin venijn… en kwaad wordt er zoo gemakkelijk gesproken… Daarom besloot de burgemeester dan maar, ook zijn dochters en zoon mee te nemen. En zoo zou er niets meer op te zeggen vallen.

Ziedaar, de verklaring van een geval, dat ons niet zoo bijzonder duidelijk scheen. Laat er ons nog bijvoegen, dat de gebeurtenissen zich precies zóó hebben toegedragen als door ons verteld werd, en dat, tengevolge van dit geval en om ’n tweede editie ervan te voorkomen, de regeering den commandant van Elbe in de Zuiderzee een nieuwe snelvarende motorboot ter beschikking heeft gesteld. De vlieger, die poogde te ontsnappen, zal deswege volstrekt niet lastig worden gevallen, doch er zijn vervolgingen ingesteld tegen de personen, die hem bij zijn vlucht behulpzaam zijn geweest.

Bron: De Telegraaf, 6 juni 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: