1915, week 23 Dalende aardappelprijzen

Hoewel over het algemeen wordt verondersteld dat er een groot tekort was aan voedsel tijdens de Eerste Wereldoorlog, ging de prijs van de aardappelen juist omlaag, omdat de Duitse overheid haar eigen voorraden op de markt bracht. Dit had ook gevolgen voor de aardappelprijzen in de provincie Groningen.

Aardappelen Men schrijft ons: De prijzen der aardappelen dalen in Duitschland sterk en in verband daarmede gingen ook de prijzen in de provincie Groningen aanmerkelijk omlaag. In Duitschland schijnt men thans zelf beter te kunnen voorzien in de behoefte aan veevoeder. De van overheidswege opgekochte voorraden aardappelen komen thans ook aan de markt.

De terugslag van dat alles wordt door de aardappelhandelaars danig gevoeld. Talrijke opgeladen waggons aardappelen, voor uitvoer bestemd gaan tegen aanzienlijk lageren prijs van de hand of bleven onverkocht. De uitvoer naar Duitschland staat in Groningen op ’t oogenblik dan ook vrijwel geheel stil.

Bron: Het Centrum, 1 juni 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: