1915, week 22 Spionnenvrees in Italië

Een opmerkelijk voorval in Milaan. De angst voor Duitse spionnen was zo groot, dat er ongeregeldheden onstonden toen een hoteleigenaar ten onrechte werd aangezien voor een spion. De man, die op het dakterras een kop thee zat te drinken, kon zichzelf via de daken in veiligheid brengen. Duitse winkels en kantoren werden vernield.

BERLIJN, 28 Mei. (W.B.) De ‘Lok.-Anz.’ En het ‘Tageblatte’ vernemen uit Chiasso: De spionnenvrees in Italië wordt steeds erger. Gisteravond was het domplein te Milaan het tooneel van een geregelden pogrom, naar Russisch voorbeeld. Oorzaak was het volgende: op het dak van hotel ‘Metropol’ werd een helder licht waargenomen. Spoedig werd het gerucht verspreid, dat het signalen waren voor den vijand. In werkelijkheid zat de Italiaansche eigenaar van het hotel, een geboren Zwitser, met eenige vrienden op het dakterras thee te drinken! Het hotel was leeg en gesloten, alle deuren en vensterluiken waren dicht.

Toen de woede der menigte steeds grooter werd en onder het geroep: ‘Dood aan de Duitsche spionnen’ de hoofddeur wilde openbreken, telefoneerde de eigenaar om de politie. Deze verscheen, doch noch carabinieri, nog de politie-beambten waren bij machte de bestorming van het hotel te verhinderen, waar alles verwoest werd. Zelfs de marmeren trappen en de ijzeren balustrade werden vernield. Militairen kwamen en bezetten het hotel. Toch werd het huis door de woedende menigte ten tweeden male bestormd, daar men weder een lichtsignaal meende gezien te hebben. De eigenaar had zich reeds lang over de daken in veiligheid gebracht.

De ongeregeldheden duurden tot één uur ’s nachts. Steenen werden geworpen in de vroegere Duitsche winkels; twee personen, die dit afkeurden, werden bijna gelyncht. Ook de kantoren van de Siemens Schluckert Werke werden vernield, de bureau-artikelen en de boeken op een hoop gesleept en in brand gestoken, welk lot ten slotte ook de kantoorlokalen zelf ondergingen.

Bron: De Tijd, 28 mei 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: