1915, week 21 Kerkdienst voor geïnterneerde Schotten

In de Zuiderkerk in Groningen vond op 19 mei 1915 een speciale kerkdienst plaats voor de geïnterneerde Schotse soldaten. Met het zingen van psalmen en het luisteren naar elkaars preken werd de band tussen de Schotten en de Nederlanders benadrukt. De kerkdienst werd afgesloten met versnaperingen voor de Nederlandse en Schotse militairen.

De te Groningen geïnterneerde Schotten der Vrije Kerk hadden den wensch te kennen gegeven, een samenkomst te mogen hebben met hun geloofsgenooten in ons land. Door toedoen van ds. Miedema, predikant bij de Geref. Kerk (B) had gisterenavond deze godsdienstige-gezellige bijeenkomst plaats in de Zuiderkerk.
De heer Mulder, leeraar aan het Christelijk Gymnasium zei – na voorlezing van 1 Kor. 13 en gebed – dat de Hollanders de Belgische vluchtelingen met liefde hadden ontvangen en deze geïnterneerden eveneens welkom waren in het gastvrije Groningen. De spreker wees op de geestesgemeenschap, welke bestond tusschen de Calvinisten in Nederland en de Schotten der vrije kerk. Van harte heette hij alle broeders in het geloof welkom.

De Schotten zongen hierna Psalm 183, later Psalm 112, waarna ds. Miedema sprak over Psalm 119 vs. 19: ‘Ik ben een vreemdeling op aarde, verberg Uwe geboden voor mij niet.’ De heer I. Huizinga, hoofd eener Christelijke school, sprak over den oorlog tegen de zonde. Ds. Thomson van Amsterdam ried de Schotten sterk aan ook in het kamp den Bijbel te onderzoeken, het boek dat spreekt van den eeuwigen vrede.

Namens de Schotten sprak de heer Malcoln MacDonald woorden van hartelijken dank voor het beleggen van de samenkomst.
Aan de Schotten, zoowel als aan de hen begeleidende Hollandsche militairen werden versnaperingen aangeboden.
De heer Malcoln MacDonald sloot de samenkomst met dankgebed.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 20 mei 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: