1915, week 20 Klachten militairen over slapen in tenten

De vooruitzichten dat de oorlog voorlopig nog niet voorbij zou zijn, noopten het legerbestuur tot bezuinigingen. Bepaald werd dat soldaten voortaan in tenten moesten doorbrengen. Ondanks hun protesten en het negatieve advies van de legerartsen, werd deze bezuinigingsmaatregel toch doorgezet.

Men schrijft ons uit Apeldoorn: Werd in April vermoed, dat de militairen te Apeldoorn in tenten ondergebracht zouden worden, thans is dat vermoeden zekerheid geworden. De militairen hebben daartegen veel tegenzin, wat zich gemakkelijk laat verklaren. Het gaat er nu niet om, zooals in gewone tijden van opkomst, en daarin eenige weken door te brengen, doch eenige maanden.

De militaire dokters moeten ongunstig geadviseerd hebben, en ook zoo goed als alle officieren wilden liever behoud van den huidigen toestand. Maar het legerbestuur zet door. Welke gevolgen het met zich zal brengen, kan thans niet worden gezegd, doch zeer zeker zullen de geest en de gezondheid van de militairen onder dezen zuinigheidsmaatregel lijden.

Bron: Het Volk, 14 mei 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: