1915, week 20 Een Duitsch oordeel over de Lusitania

Op 7 mei 1915 werd het Britse passagiersschip Lusitania op weg van New York naar Liverpool door de Duitsers getorpedeerd. Dit deed de verhouding tussen Duitsland en Amerika geen goed. De Verenigde Staten hadden zich dan toe redelijk afzijdig gehouden van de oorlog, maar de Duitsers vreesden Amerikaanse deelname. Toch peinsde Duitsland er niet over om schadevergoeding te betalen en deed het de negatieve publiciteit af als een Britse hetze.

BERLIJN, 15 Mei. (W.B.) Prof. Heilbronn schrijft in ‘Der Tag’: De Engelsche en met Engelsch geld omgekochte Amerikaansche pers begint reeds het met de ‘Lusitania’ gebeurde tegen Duitschland te exploiteeren en Amerika tegen Duitschland op te hitsen.

De kalm overwegende Noord-Amerikaansche regeering zal echter vrij zeker geen aanleiding vinden om uit de vernieling van de ‘Lusitania’ en de dood van de Amerikanen, die zich op het schip bevonden, ernstige gevolgtrekkingen te maken.

De Amerikanen hebben zich en hunne goederen toevertrouwd aan een hulpkruiser van een oorlogvoerende mogendheid. De passagiers van de ‘Lusitania’ begaven zich naar het gebied van den oorlog. Wie dit ten lande doet, zal het niet in zijn hoofd krijgen, schadevergoeding te eischen van de oorlogvoerenden, wanneer hem persoonlijk iets overkomt of nadeel lijdt.

Er is geen reden om voor hetgeen geschiedt op oorlogsgebied ter zee een anderen maatstaf aan te leggen dan te land.

Bron: Telegraaf, 16 mei 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: