1915, week 2 Bezigheid voor Belgische vluchtelingen

Door de oorlog was er een groot tekort aan ondergoed, zowel onder de Belgische vluchtelingen, als onder de geïnterneerde soldaten. Met hulp van de in 1913 opgerichte Amerikaanse Rockefeller Foundation werden Belgische vrouwen in Rotterdam in staat gesteld om ondergoed te naaien en breien voor hun landgenoten.

Men deelt ons mede: Bij de groote vraag naar ondergoed hebben eenige dames te dezer stede [Rotterdam] op kleine schaal een proef genomen, om Belgische vrouwen te laten naaien voor hun ongelukkige landgenooten. Dat die aanvankelijke proef een groot succes belooft te worden, is te danken aan de onverwachte en niet genoeg te waardeeren hulp van drie Amerikaansche heeren, gezonden door de ‘Rockefeller foundation for war relief’. De heeren Jenkinson, dr. Rose en mr. Bicknell hebben in opdracht door heel Europa te reizen, om te zien, waar hulp het noodigst is. In ons land gekomen, vonden zij ook hier grooten nood, vooral ook onder de Belgische vluchtelingen door de gedwongen ledigheid. Zij zijn bereid hen te helpen, wanneer van hun kant de wil tot werken bestaat, en zij willen in Rotterdam een proef nemen, die, als zij slaagt, over het geheele land zal worden voortgezet.

Mislukt deze proef, dan trekken zij hunnen belofte terug. Een comité heeft zich gevormd, bestaande uit bovengenoemde dames en den heer Jenkinson; dit comité heeft in enkele dagen ruim 80 Belgische vrouwen in het Uranium-hotel aan het naaien en breien gezet. Met groote bereidwilligheid en dankbaarheid werken nu deze vrouwen voor hun landgenooten; per dag worden er 75 stuk mannenkleeren afgeleverd. ⅓ hiervan komt ten goede aan vluchtelingen te Rotterdam; ⅔ hoofdzakelijk aan de geïnterneerde Belgische militairen. Alle kosten van naaimachines, stof enz. worden gedragen door de Amerikanen, die hierdoor indirect het land een grooten dienst bewijzen, en aanspraak mogen maken op groote dankbaarheid.

De commissie hoopt van harte, dat onze stad den hoogen dunk, dien Amerika van Rotterdam heeft, niet zal doen verloren gaan en dat zij zich het in haar gemelde vertrouwen ten volle waardig zal toonen.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant 7 januari 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: