1915, week 19 Gevaarlijk speelgoed

Hoewel in Nederland geen oorlogshandelingen plaatsvonden in 1914-1918, waren de kazematten in de vesting bij Naarden geen ongevaarlijke locatie. Zeker voor kinderen. Twee jongens, die hadden weten binnen te dringen, hadden ammunitie meegenomen en op de heide getracht te laten ontploffen. Een kwajongensstreek, maar met grote gevolgen, die misschien nog wel ernstiger hadden kunnen zijn…

Eenige jongens van 13 tot 16 jaar wisten dezer dagen ongemerkt door te dringen in een der bomvrije kazematten in de vestingwallen van Naarden. Ze hebben daar eenige honderden sasbuisjes en slaghoedjes weggenomen, en zijn zelfs eenigen tijd met gevulde granaten aan ’t spelen geweest. Op de Huizerheide werd vervolgens een vuurtje gestookt, om de ammunitie te doen ontploffen, waardoor een der jongens ernstig aan een vinger en een ander aan de oogen werd verwond.

Deskundigen verklaren, dat indien in de kazemat een sasbuisje was ontbrand, dit stellig den geheelen voorraad had aangestoken, waarna bij ontploffing van de aanwezige projektielen de ramp niet te overzien ware geweest.
Door de politie moet een onderzoek zijn ingesteld terwijl de Groeps-kommandant reeds een desbetreffende circulaire tot het personeel der scholen heeft gericht.


Bron: Het Volk, 6 mei 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: