1915, week 18 De strijd aan de IJzer

Op 22 april 1915 was de Tweede Slag om Ieper van start gegaan. Hierbij was ondermeer voor het eerst chloorgas ingezet als wapen. Eind april leek het betrekkelijk rustig rondom Ieper. De verslaggever vermoedde echter stilte voor de spreekwoordelijke storm. Daarin bleek hij gelijk te krijgen, want de gevechten tijdens de Tweede Slag zouden nog tot 25 mei 1915 duren.

Onze oorlogscorrespondent M. meldt ons, d.d. 29 April, van de grenzen:

Nog duurt de betrekkelijke stilstand aan het front boven Yperen voort. Een betrekkelijke stilstand zijn inderdaad de artilleriegevechten te noemen, in vergelijking met de geweldige worsteling der vorige week. Maar vele door mij waargenomen teekenen wijzen er op, dat de strijd spoedig hervat zal worden. In alle plaatsen van Vlaanderen was gepubliceerd, dat de Duitschers boven Yperen een groote overwinning hadden behaald en dat hun leger over de Yzer was getrokken.

De daarop gevolgde tegenslag is nog niet gebulletineerd. De eerste dagen na de overwinning is het succes in Gent en Brugge luid-ruchtig gevierd maar het enthousiasme is danig bezonken, na terugkeer van sommige troepen en den aanvoer van de duizenden gewonden, die o.a. de normaalschool, het Engelsche klooster en den schouwburg vullen.

Dinsdag is de proclamatie in Brugge weer eens vernieuwd, dat de burgers met de soldaten niet over den oorlog mogen spreken. Een proclamatie van admiraal Von Schröder maakt het marine-etappegebied ontoegankelijk. Ook de tram van Brugge naar Westcapelle, die anders nog viermaal per dag reed, sluit thans alle passagiersvervoer uit. Zoo juist verneem ik ook nog, dat het treinverkeer voor passagiers vanuit en naar de stations Brugge en Rousselaere voorloopig is opgeheven.

Bron: De Tijd, 30 april 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: