1915, week 17 Honden als proefkonijnen voor gifgasaanvallen

Vanaf 1915 gebruikten de Duitsers in de Belgische Westhoek als eersten gifgas als wapen. Ze waren heel goed op de hoogte van de gruwelijke effecten van het gas, want ze testten dit op geconfisceerde honden, zoals blijkt uit dit bericht in De Tijd.

De Duitschers hebben in de omstreken van Hasselt al de honden opgekocht. Eerst dacht men, dat die honden naar Duitschland zouden gebracht worden, om onder een anderen naam op de Duitsche menu’s te fungeeren, of wel voor de krijgsgevangenen bestemd waren. De waarheid echter is gansch anders. Al die honden werden gezonden naar Houthaelen, waar de Duitschers loopgraven hebben aangelegd. Daar moeten de honden dienen als doel, gedurende de schietoefening met kleine werp-granaten.

De Duitsche soldaten oefenen zich n.l. met handgranaten, welke een zeker doodend gas bevatten. Die granaten worden met bijzondere toestellen op grooten afstand geworpen. ‘t Gebeurde reeds, dat in sommige loopgraven al de honden gedood werden, in andere werden ze slechts gevoelloos gemaakt, alsof men een verdoofmiddel had gebruikt. Een nieuw wapen?

Bron: De Tijd, 23 april 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: