1915, week 15 Belemmeringen voor de import van koffie

Ons land had tijdens de oorlog last van de handelsbelemmeringen en -blokkades die door de oorlogvoerende landen werden opgelegd. Zo ook voor de koffie die Nederland importeerde. Alleen koffie die via de Overzee-Trustmaatschappij werd verhandeld, werd doorgelaten.

De Koninklijke West-Indische Maildienst te Amsterdam deelt het volgende mee: Nadat de Engelsche en de Fransche regeering hebben besloten, koffie naar Nederland slechts door te laten voor zoover de connossementen aan de order van de Nederlandsche Overzee-Trustmaatschappij luiden, en de hardnekkige pogingen, zoowel door de commissie voor den Nederlandschen handel als door ons in het werk gesteld om in het besluit verandering te brengen, mislukten, zagen wij ons genoodzaakt Zaterdag j.l. aan onze agenten in de afscheephavens de opdracht te seinen, slechts aan de Nederlandsche Overzee-Trustmaatschappij geadresseerde zendingen aan te nemen.

Het vervoer van de Westkust van Amerika blijft voorloopig gestaakt, alleen onderweg zijnde partijen zullen door onze booten te Colon worden overgenomen. Wij hebben reden aan te nemen, dat koffieverscheping van Puerto Barrios, Haïti en Guatemala, mits geschied vóór den datum, waarop onze telegrammen de agenten bereiken, ongehinderd zullen worden doorgelaten, ook al zijn die niet aan de Nederlandsche Overzee-Trustmaatschappij geconsigneerd.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 7 april 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: