1915, week 13 Brugge moet lijden om kwajongensstreken

Ook in tijden van oorlog was er ruimte voor kwajongensstreken. Duitse vlaggen werden besmeurd, plakkaten werden vernield en verkeersborden werden creatief aangepast. De Duitse bezetter had weinig gevoel voor humor en trad hard op tegen dergelijke relatief kleine ‘verzetsdaden’. Niet alleen de kwajongens zelf werden stevig aangepakt, ook hun ouders en zelfs de stadsbesturen van hun woonplaatsen.

SLUIS, 25 Maart. (Van onze oorlogscorrespondent M.) Voor enkele weken hadden kwajongens slijk geworpen op een Duische vlag in het Kelkstraatje. De Duitsche commandant riep hierover den burgemeester ter verantwoording en deelde hem mede, dat de stad met 500.000 M. boete gestraft zou worden, als de burgemeester er niet in slaagde de daders te vinden. De politie is toen ijverig aan het zoeken gegaan met het gevolg, dat dezer dagen de schuldige kwajongens werden gevonden. De ouders dier jongens zijn nu tot drie weken gevangenisstraf veroordeeld.

Tevens werd den burgemeester aangezegd, dat de stad thans nog 8000 M. boete zou moeten betalen. De burgemeester zeide, een complimentje verwacht te hebben om den ijver, waarmede hij de kwajongens had laten opzoeken, en hij zal in beroep gaan bij den Gouverneur-Generaal van België. Na deze uitspraak zijn nog plakkaten aangeplakt, waarin bekend werd gemaakt, dat op bovenbedoelde overtredingen zware persoonlijke straffen voor de daders staan en bovendien e stad nog met 500.000 M. beboet zou worden; eveneens wanneer plakkaten zouden worden afgehaald of besmeurd. De burgemeester liet daar nog een waarschuwing onder plakken, van hem zelf uitgaande.

Denzelfden avond betrapte een agent van politie twee Duitsche soldaten op het vernielen van plakkaten op de Groote Markt. De agent volgde hen en zag hen het café ‘De Rooie Poort’ binnengaan. Toen ging hij naar de Duitsche wacht, welke voor de Hallen stond, en vroeg of ze ook gezien had, wat die soldaten daar straks deden. De officier van de wacht heette de gebeurde feiten eerst liegen, maar toen de ondergeschikte wacht verhoord werd, bekende deze wat hij gezien had en moest de officier wel gelooven. Hij is met den agent meegegaan naar ‘De Rooie Poort’, waar de schuldige soldaten werden gearresteerd. Gelukkig dat de agent hem betrapt had, anders … had de stad 500.000 M. kunnen betalen.

Ook den volgenden streek hebben de straatjongens uitgedacht, om ‘den Duitsch’ te plagen: Op de borden bij de overgangen der spoorwegen stond vroeger: ‘Verboden over den ijzeren weg te gaan’; het genie der jongens maakte er op vele borden, door wegneming van enkele letters, van: ‘Verboden over den ijzer te gaan.’

Bron: De Tijd, 26 maart 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: