1915, week 11 Verbod op Franse modellen

Hoewel het oorlog was, ging de modewereld in Duitsland wel gewoon door. Een expositie in Berlijn leidde tot ophef, omdat daar wellicht Franse modellen tentoongesteld zouden worden. Dat was tegen de zin van de Duitse militaire overheid.

Naar de Vossische Zeitung meldt zou in het hotel Kaiserhof te Berlijn een bekende mode-firma uit Zürich een tentoonstelling van haar modellen houden. Deze is echter door de militaire overheid in Brandenburg verboden, daar men van meening was, dat er ook Fransche modellen zouden worden tentoongesteld. De firma heeft trachten te bewijzen, dat het materiaal en het werk alleen door Duitsche of Duitsch-Zwitsersche firma’s en arbeiders geleverd was.

De militaire overheid is echter onverbiddelijk gebleven. De Berlijnsche Kamer van Koophandel heeft op het oogenblik de zaak in behandeling. Dat de tentoonstelling niet voor het groote publiek bestemd was, blijkt uit een aardige bijzonderheid: de toegangsprijs was op honderd mark bepaald, die echter van de rekening afgetrokken werden, als men inkoopen deed.


Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 9 maart 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: