1915, week 11 Nachtelijke mars naar Haarlem

Een nachtelijke mars van infanteristen trok in de nacht van 12 op 13 maart, bij wijze van oefening, van Amsterdam, via de Zaanstreek naar Haarlem en weer terug naar de hoofdstad.

Gisteren trok een troep infanterie, ongeveer 120 man sterk en bijna uitsluitend uit sergeants en korporaals bestaande, voorafgegaan door de muziek, die thans bij het depot van het 7e regiment de regimentsmuziek vervangt, ’s morgens tegen 11 uur de stad [Amsterdam] in. Het was de opleiding voor ‘reserve- en militiekader’, die den vorigen avond te ongeveer 8 uur was uitgetrokken om een nachtelijken marsch van 55 K.M. te maken.

De troep was over Zaandam en Nauerna naar Assendelft gemarcheerd en over Spaarndam naar Haarlem, waar in de cantine der kazerne eenigen tijd rust werd gehouden. Over Halfweg was men naar Amsterdam teruggekeerd, van Sloterdijk af voorafgegaan door de muziek. Geen uitvallers!

Bron: Algemeen Handelsblad, 14 maart 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: