1915, week 11 De kou aan het Oostelijk front

Als gevolg van de kou zat er geen beweging in het hele oostfront. Ter hoogte van de Karpathen was de temperatuur gedaald tot -15 graden. Hoewel de soldaten zwaar te lijden hadden, werd hun uithoudingsvermogen geroemd.

WEENEN, 12 Maart. (Korr. Bur.) De oorlogscorrespondent van de Neue Freie Presse meldt: de gevechtstoestand op het geheele front van Russisch-Polen tot Zuid-Oost Galicië is sedert gisteren niet veranderd. Sedert eenige dagen is strenge vorst ingetreden, welke op de Karpathen-hoogten tot 15 graden onder nul is gedaald, hetgeen de actie verlamde. Hoofdzaak is thans de troepen tegen de vreeselijke koude te beschutten. Al is iedere soldaat rijkelijk uitgerust met koudewerende middelen en al doen de verwarmingstoestellen in de loopgraven goed dienst, toch biedt zulk een koude groote bezwaren. De houding van onze troepen is niettemin bewonderenswaardig.

Hun uithoudingsvermogen heeft nergens geleden, waar het tot een gevecht kwam met den vijand, zooals bij Gorlice in Russisch-Polen en bij Nadworna. Overal werden de aanvallen der Russen met voor dezen groote verliezen teruggeslagen. Ook in de Karpathen werd op eenige plaatsen gevochten, hoewel ook daar de strenge vorst de actie belemmert. Het reeds vermelde plan der Russen, om 1500 Joden naar onze vuurlinie te drijven, is tot heden niet uitgevoerd. Vermoedelijk is dit te danken aan de algemeene verontwaardiging.

Bron: De Tijd, 12 maart 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: