1915, week 10 Een aanval met petroleum?

De Eerste Wereldoorlog staat erom bekend dat er flink werd geëxperimenteerd met nieuwe wapens. Niet alleen gifgas en vlammenwerpers deden hun werk, ook het besproeien van de vijand met petroleum liet verschrikkelijke verwondingen achter.

Een Fransche militaire dokter heeft te Parijs verschrikkelijke bijzonderheden medegedeeld over verwondingen, veroorzaakt door het besproeien met petroleum door de Duitschers. Hij verklaarde gewonden te hebben gezien met vreeselijk verminkte en gezwollen ledematen in verbrande uniformen. Sommigen, die minder zwaargewond waren, vertellen, dat na een rustigen dat de Franschen plotseling bemerkten, dat stralen petroleum op hun loopgraven werden gericht. Een officier gelastte onmiddellijk de pijpen te dooven, maar het baatte niets.

Het volgend oogenblik werden de loopgraven overstelpt met een regen van granaten; terwijl de loopgraven vuur vatten, maakten de Duitschers gebruik van de verwarring om te naderen en brandende fakkels in de loopgraven te werpen, waardoor de brand nog toenam. Het was onmogelijk den vuurstroom te ontkomen. De Franschen, wier uniformen dropen van de petroleum, moesten hun loopgraaf verlaten. Voor de tweede loopgravenlinie kwam de Duitsche aanval tot staan. Tien minuten later werden de Duitschers in een hevige tegenaanval teruggeworpen, waarbij zij 300 man aan dooden en gewonden verloren, terwijl 60 man werden krijgsgevangen gemaakt.

Bron: De Tijd 5 maart 1915

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: