1914, Week 9 "Deze Week In de Grote Oorlog"

Zorgen over de bevolkingsgroei in Frankrijk

In Frankrijk maakte mens zich grote zorgen over de achterblijvende bevolkingsgroei, met name met betrekking tot het leger. Met enige afgunst werd naar Engeland gekeken, waar een wel heel bijzondere voetbalwedstrijd werd georiganiseerd.

Klachten over den achteruitgang van het aantal zielen, dat de bevolking der Fransche republiek vormt, zijn in de laatsten tijd door de legeruitbeiding in Frankrijk en elders meer dan ooit aan de orde. De bladen wijzen -hoe lang al- op de bevolkingscijfers van andere landen, maar het helpt alles niets, de Fransche gezinnen blijven klein.

 

En nu kan men de spijtigheid van de Gaulois begrijpen, die melding maakt van een zeker eenig feit in de geschiedenis der voetbalsport. Te Hull, bij de Engelsche vrienden, zoo verteld het blad, is Donderdag een voetbalwedstrijd gehouden tusschen twee elftallen, die met hun twee en twintigen tot twee gezinnen behoorden. Elf broeders dus tegen elf broeders. De leeftijden gingen in het eene elftal van achttien tot dertig en in het andere van negentien tot vierendertig.

 

Ziedaar, zegt de Gaulois, een schoon voorbeeld: wij zouden blij zijn zoo wij het in Frankrijk konden aanwijzen.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3 maart 1914

Bekijk de volledige editie van de krant op www.delpher.nl

overzicht: