1914, Week 7 "Deze Week In de Grote Oorlog"

Proeven met het vliegtuig als oorlogswapen

Begin 1914 werd het relatief nieuwe vliegtuig niet alleen gezien als vervoermiddel, maar ook als potentieel oorlogswapen. Zowel in Duitsland als in Frankrijk werden daarom proeven gedaan met de inzet van vliegtuigen in een eventuele oorlog. In Duitsland concentreerden ze zich vooral op de Zeppelin; in Frankrijk werden proeven gedaan met geschut op bestaande vliegtuigen. 

Te Villacoublay (Fr.) zijn met goed succes de eerste proeven genomen, om van het vliegtoestel een oorlogswapen te maken. In Duitschland heeft men dergelijke proeven reeds genomen, wat de bestuurbare luchtschepen aangaat; eenige der laatste Zeppelins, die de lucht zijn ingegaan, doen zelfs al denken aan zwevende vestinkjes, gewapend met geschut en geheel gepantserd.

 

In Frankrijk hecht men nog steeds meer waarde aan de vliegtoestellen dan aan de bestuurbare luchtschepen; en dus lag het voor de hand, dat men daar bij het leger de in gebruik zijnde aëroplanes zou trachten te bewapenen, zoowel als aanvals- als verdedigings-middel.

 

Op de oorlogsbegrooting van dit jaar zijn intusschen door den Franschen minister van oorlog gelden uitgetrokken voor den bouw van gepantserde vliegtoestellen. Om ze nu ook van een wapen te voorzien, heeft men kort geleden de eerste proeven genomen met zulk een geblindeerd vliegtoestel, wwaarin staat opgesteld een klein machine-kanon zooals bij het Fransche leger gebruikt worden.

 

Als bestuurder deed dienst de bekende vlieger Prévost, terwijl kapitein Destouches de bediening van het machine-geweer op zich had genomen;  de bestuurder zat midden in het toestel, zoo laag achter de hoog opgestrokken stalen wanden, dat slechts zijn hooft tevoorschijn kwam;  de kanonnier was vóór hem geplaatst, ook weggedoken, wanneer hij niet behoefde te schieten, rechtop-staande van zijn zitplaats, beveiligd door een hekje, om te kunnen mikken en schieten.

Het kanonnetje woog niet meer dan twintig kilogram, en was zoo gesplaatst dat de schroef van het toestel aan den voorkant werkend, niet geraakt kon worden.

 

De proeven bedoelden voornamelijk aan te toonen dat het toestel niets verloor van zijn stabiliteit onder het afvuren van de schoten. Wat dit betreft schijnt men zeer tevreden te zijn. Over de treffers verneemt men echter nog niets, zoodat de resultaten hiervan niet zoo gunstig zullen zijn. Er is echter iets voor te zeggen dat men zich eerst wel een weinig mag bekwamen om met vaste hand uit een vliegtoestel de roos te raken.

 

Bron: Algemeen Handelsblad, 17 februari 1914
Illustratie: De Prins, 21 februari 1914

Bekijk de volledige editie van Algemeen Handelsblad op www.delpher.nl
De Prins is (nog) niet digitaal beschikbaar.

overzicht: