1914, Week 6 "Deze Week In de Grote Oorlog"

Hongerkuur voor Amerikaanse militairen

Bij wijze van proef werden Amerikaanse militairen getraind om zo lang mogelijk zonder eten te functioneren. Ze kregen wel een noodrantsoen, maar moesten leren hun gevoel van honger te weerstaan. Deze training zou gedurende de Grote Oorlog zeker nog van pas zou komen. Een verslag van het experiment.

In het verslag der Leger-commissie, „betreffende de opleiding der Militie (Infanterie)” brengt zij op blz. 7 den lezer het beeld voor oogen, hetwelk zij zich van den soldaat der infanterie heeft gevormd. Daarin komt o.a. de volgende zinsnede voor: „Hij moet het gevoel van honger kunnen dragen met voedsel in den zak, dat hij niet mag aanraken.”

Vermoedelijk wordt daarbij gedoeld op het door hem in den ransel medegevoerde nood-ration. In de V.S. van N. Amerika bestond het tot dusver uit een mengsel van gedroogd mager vleesch en geroosterde tarwe waaraan alle vocht is onttrokken en hetwelk zoodanig is samengeperst, dat het zoo hard als steen is geworden. Drie pakjes van dit mengsel, aan elk waarvan een tablet chocolade is toegevoegd, vormden tot dusver het voedsel voor één dag. Onlangs is dit nood-ration vermeerderd met nog drie tabeletten, waarvan elk eveneens voor een maaltijd moet strekken; het is samengesteld uit chocolade, suiker, en mouthoudende melk.

 

Aan de vaststelling van een en ander zijn hongerkuren voorafgegaan, waarvoor zich 20 soldaten ter beschikking hadden gesteld van professor Russel H. Chittenden van de Yale-universiteit.Deze proeven hebben vijf maanden geduurd. Het resultaat was, dat om te blijven leven, de doorsnee Amerikaan kan volstaan met de helft van het vleesch of eiwit dat hij gewoonlijk tot zich neemt. Voorts wordt vermeld dat 5 van de 20 man gedurende de kuur hun gewicht behielden en dat de overigen slechts weinig daarvan verloren, terwijl onderzoek met den dynameter, na afloop van den proeftijd, aantoonde dat bij 16 der deelhebbers de spierkracht was toegenomen.

 

Men ziet, de Yankees laten geen middel onbeproefd om een zaak, zooals de Duitschers zeggen „auf den Grund zu kommen”.

Bron: Algemeen Handelsblad, 10 februari 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: