1914, week 52 Een kerstgroet van de Beierse koning en de koningin

Beierse soldaten aan het front ontvingen een bijzondere kerstgroet hun koning en koningin. De beide kerstboodschappen werden gepubliceerd in De Telegraaf van 23 december 1914.

De Beiersche troepen te velde hebben van hun koning en koningin de volgende telegrammen ontvangen:

Op Kerstavond gedenk ik in het bijzonder mijn geliefde landskideren, die ver van het vaderland voor den vijand staan. Ik gedenk hem met trots en dankbaarheid in de hoop, dat hun opoffering en plichtsbetrachting met succes bekroond moge worden, waardoor de waarborg verkregen wordt, dat niemand het meer zal wagen de Duitsche Kerstvreugde te storen.

W.g. LODEWIJK.

 

Van den Kerstboom vliegen mijn gedachten naar u, dappere soldaten, die het Kerstfeest niet in uwen familiekring kunt doorbrengen. Maar één ding moge u geruststellen: in iederen stad, in ieder dorp is men bezig om de uwen voor gebrek te behoeden en uwen kinderen Kerstvreugde te verschaffen. Op deze wijze brengen wij u den dank des vaderlands, van welks grenzen gij de verschrikkingen van den oorlog hebt verwijderd gehouden.

w.g. MARIE THERESE.

Bron: De Telegraaf, 23 december 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: