1914, week 52 Het kerstfeest der Duitschers

In De Telegraaf van 28 december 1914 is te lezen hoe de Duitsers in Maaseik, net over de grens bij Limburg kerstfeest vierden in het bezette België. Het ging er vrolijk aan toe. Dit in schril contrast met de Belgische bevolking, die te maken hadden met hoge Duitse belastingen in de vorm van flessen wijn, die zij moesten afstaan aan de Duitsers.

Maeseyck, 26 december. De Duitsche bezetting alhier heeft Kerstmis met opgewektheid gevierd; ook de hoofdofficieren namen aan de godsdienstplechtigheden, die door Duitsche predikanten geleid werden, deel. Na de godsdienstoefeningen hielden de Duitschers een gezellig samenzijn en aan ieder soldaat werd buitengewone soldij toegekend. Er werden onder het drinken van een stevig glas wijn Duitsche liederen gezongen en tot laat in de avond klonk „Die Wacht am Rhein” door het stadje. In enkele groote lokalen stond een Kerstboom, prachtig versierd met allerlei snuisterijen en Liebesgaben ui Duitschland, via Luik aangevoerd, en door de landstormers werden vele meerstemmige Weinachtslieder gezongen. Ieder Duitscher had bovendien voor zichzelf een Kerstboompje in gereedheid gebracht.

Zoo vierden de Duitschers hun Kerstfeest, terwijl de arme bevolking zucht en gebukt gaat onder de nieuwe requisities. De Duitschers zijn specialiteiten in het uitvinden van allerlei belastingen. Thans hebben zij voornamelijk behoefte aan sigaren en wijn. De wijn moest behoorlijk verpakt op 26 December te Tongeren worden afgeleverd. Een wijnhandelaar aldaar kreeg opdracht voor 2500 flesschen te zorgen. De burgemeesters der gemeenten moeten op de kisten vermelden wat de inhoud is, en dat zij instaan voor degelijke waar!

Het grensverkeer wordt steeds moeilijker en over eenige dagen zal een bepaling worden uitgevaardigd, dat niemand meer naar Holland kan tusschen 7 uur des morgens en 7 uur des avonds. Voetgangers kunnen zich vrij bewegen en…… goedkoop: een pas per maand kost maar een franc.

Een paar jongens, die in den leeftijd vielen dat ze dienstplichtig waren en niet het land mochten verlaten, maar later weer in België zijn teruggekeerd, werden door het te Hasselt gevestigde krijgsgerecht tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Bron: De Telegraaf, 28 december 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: