1914, week 52 Een gulden van de sociaal-democraten

Een ludieke daad in de Tweede Kamer leverde het Steunfonds 1914 een bijzondere gulden op, zoals te lezen is in het Algemeen Handelsblad van 23 december 1914.

In de vergadering der Tweede Kamer van gisteren deed zich, na de discussie over een principieele quaestie, waarbij het ging om een gulden, welken gulden de sociaal-democraten, blijkens een door een hunner ingediend amendement, niet aan de regering wilden toestaan, de aardige bijzonderheid voor dat een der medestanders van den regeeringspost aan den sociaal-democratischen afgevaardigde, den heer Duys, een gulden ter hand stelde, welke zilverling hierop dadelijk door den heer Duys bij zijn mede-afgevaardigde, jhr. mr. Van Doornin diens qualiteit van penningmeester van het Koninklijk Nationaal Steuncomité werd geoffreerd ten behoeve van dat comité.

De onverwachte, dus extra-parlementaire gave, werd door laatstgenoemde dankbaar aanvaard.

Bron: Algemeen Handelsblad, 23 december 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: