1914, week 51 Een sociaal-democratische briefkaart uit Duitsland

In de sociaal-democratische krant De Tribune staat een artikel over bijzondere Duitse kaart die via de Belgisch-Nederlandse grens bij de redactie van de krant terecht is gekomen. Afgebeeld op de kaart was de gesneuvelde Duitse reformistische leider Dr. Frank.

Dezer dagen kregen wij een briefkaart in handen, gericht uit Duitschland tot een landweerman te velde aan de Hollandsch-Belgische grens. Afzender en adressant zijn leden der Duitsche Partij, afkomstig uit een der centra van het reformisme.
Het is jammer, dat we de briefkaart niet kunnen reproduceeren. Zij belicht meer dan vele artikelen zouden kunnen doen den geest, die op ‘t oogenblik bij een groot deel der officieele sociaaldemocratie over de geheele wereld heerscht.

De briefkaart vertoont het portret van den op 3 September gesneuvelden reformistischen leider Dr. Frank, omgeven door krijgsartikelen, wapens, een soort apotheose van het slagveld. Frank’s beeltnis wordt bekroont met de woorden:
Viel Edles konnt er mit den Worten schaffen. Unsterbliches nur mit den blanken Waffen.
(Hij kon veel edels met zijn woord verwekken, doch slechts met de blanke wapens, dat wat onsterfelijk is).
De consequentie van het reformistische streven in dienst der bezittende klasse.

v. R.

Bron: De Tribune, Socialistisch Democratisch Weekblad, 19 december 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

N.B. Gelukkig kunnen we vandaag de dag de betreffende briefkaart wel reproduceren. Met dank aan project Europeana 1914-1918 is de kaart te bekijken (weliswaar op klein formaat).

overzicht: