1914, week 51 Haagse kerstliederen in de open lucht

Rond de kerstdagen waren er verschillende initiatieven om geld in te zamelen voor het Steuncomité 1914. Het Haagse dameskoor hield een uitgebreide tour door de stad, waarbij ze overal kerstliederen ten gehore bracht. De Haagse Vrije Evangelische gemeente hield een bazaar ten bate van het steunfonds.

Het dameskoor, dat gedurende de Kerstweek ten bate van het Kon. Nationale en het Haagsche Steuncomité 1914, Kerstliederen in de open lucht en in de hotels ten gehoore zal brengen, stelt zich voor, bij gunstig weer, Maandag om 4 uur op ‘t Plein te beginnen; ‘s avonds tusschen 8 en 9 op ‘t Voorhout en Vijverberg; Dinsdag van 4—6 uur Buitenhof, 3 Hoekjes, Groote Markt, Groenmarkt; Woensdag 4 uur Princessegracht, Heerengracht; Donderdag 4 uur Sweelinckplein, Gr. Hertoginnelaan, Pr. Hendrikplein, Plein; 8 nur Bezuidenhoutkwartier, Jul. v. Stolbergplein; Zaterdag 4 uur Bankaplein, Laan Copes, Surinamestr., Nassauplein, 2de Alexanderstr., begin Schev. weg, Zeestraat; 8 uur Laan v. Meerdervoort, Spophialaan, Mauritskade, Parkstraat, Oranjestraat, Amaliastraat.


De Vrije Evangelische gemeente heeft aan het Steuncomité 1914 f 602,33 afgedragen, zijnde de netto» opbrengst van een gehouden bazaar.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19 december 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: