1914, week 51 Gebrek aan steenkool in Frankrijk

Uit onderstaand artikel in het Algemeen Handelsblad van 14 december 1914 blijkt dat de Duitse bezetting van Noord-Frankrijk direct grote negatieve gevolgen had voor de steenkoolwinning.

Gebrek aan steenkool in Frankrijk

Ten gevolge van de bezetting van Noord-Frankrijk door de Duitsche troepen is drie kwart der Fransche steenkoolproductie tot stilstand gedoemd. Bovendien vind thans geen import uit Duitschland plaats. In Augustus en September ging ook de invoer uit Engeland sterk achteruit. Eerst in October heeft deze weder de vroegere hoogte bereikt, n.l. 1 millioen ton. Het verbruik bedraagt in Frankrijk in normale tijden 7 millioen ton per maand.

Hoewel thans natuurlijk met een veel kleiner quantum kan worden volstaan, als gevolg van de door den oorlog te weeggebrachte depressie en den stilstand der industrie in de noordelijke departementen is toch de thans plaatsvindende aanvoer niet voldoende voor de voorziening in de noodzakelijke behoeften en dreigt een gebrek aan kolen in te treden.

Zoo zijn in Parijs in de tweede helft van November slechts 80.000 ton steenkolen ingevoerd, terwijl 300.000 ton nodig zou zijn geweest. In verband hiermede en met de hoogere vrachtprijzen voor Engelsche kolen is de prijs met frs. 11,25 per ton gestegen.

Bron: Algemeen Handelsblad, 14 december 1914

Bekijk de volledige krant op www.delpher.nl.

overzicht: