1914, Week 5 "Deze Week In de Grote Oorlog"

De begrafenis van Franse ultranationalist Paul Dérouléde

Op 30 januari 1914 overleed Paul Délroulède. Hij was een ultranationalistisch politicus en legde zich na de Frans-Duitse oorlog toe op het schrijven van patriottistische gedichten. In 1898 maakte hij zich als kamerlid kenbaar als Anti-Dreyfusard en antisemiet. Op 23 februari 1899 probeerde hij een staatsgreep te plegen. Na een opnieuwe verdenking van samenzwering tegen de republiek was hij in 1900 voor tien jaar verbannen uit Frankrijk. Zijn begrafenis bracht veel Fransen op de been.

Parijs, 3 februari

 

Een ontzaglijke menigte is hedenmorgen voor de begrafenis van Paul Déroulède uitgestroomd. In de reusachtige buitenhal van het Gâre de Lyon, waar de stoet opgesteld moest worden, is geen plaats genoeg voor al de vereenigingen, die met kransen en vaandels den lijkstoet van het station naar de St. Augustinuskerk zullen begeleiden.

Voorop gaat een fanfarecorps van een der patriottische bonden in licht blauw militair costuum. Dan drie groote wagens met kransen, dan apart, door vier man gedragen een groote krans van gouden eikenbladeren op een achtergrond van zwart en waarop staat: Elzas-Lotharingen aan Paul Déroulède. Dan volgt de lijkwagen, heel eenvoudig, maar met vlaggen, rouwfloers en bloemen bedekt.

(…)

Het weer is schitterend. Het muziekkorps speelt geen treurmarsch, maar doet militaire muziek hooren. En in den stralenden morgen met die lekens weerklinkende krijgsfanfare heeft deze laatste gang van den vurigen patriot, Paul Déroulède, door het Parijs, dat hem lief had en eerbiedig en bewegen langs zijn laatsten weg geschaard staat, een bijzondere ontroering.

De stoet zal straks over de Place de la Concorde gaan om een bijzonderen groet te bregnen aan het standbeeld van de stad Straatsburg.

Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3 februari 1914 

Foto: De Prins, 7 februari 1914

 

De volledige editie van het Algemeen Handelsblad is te bekijken op www.delpher.nl

Weekblad De Prins is (nog) niet digitaal raadpleegbaar.

overzicht: