1914, Week 5 "Deze Week In de Grote Oorlog"

Nederlands militair elftal voetbalt in Engeland

Eind januari 1914 bracht het Nederlandse militaire voetbalelftal een bezoek aan Engeland om daar tegen een team van Engelse collega’s te voetballen. Het Algemeen Handelsblad berichtte:

De Hollandsche militairen zijn thans te Londen. Onze Londensche berichtgever seinde ons gisteravond: Den Hollandschen militairen werd in de Army en Navy Club een lunch aangeboden. Zij bezochten de Parlementsgebouwen. ‘s Middags maakten zij een tocht per auto door Londen. Des avonds brachten zij een bezoek aan het Coliseum.
Hedenochtend gaan ze naar het kamp van Aldershot en naar het militair vliegkamp. De Hollandsche spelers zijn opgetogen over de ontvangst, hun van de zijde der Engelsche officieren te beurt gevallen.

Bron: Algemeen Handelsblad, 28 januari 1914

Van de voetbalwedstrijd tussen de Engelsen en de Nederlandse militairen werd geen verslag gedaan. Weekblad De Prins deed dat ruim een week later wel, voorzien van enkele foto’s.

Voetbalwedstrijd Engeland – Nederland (militair), Engeland wint met 3-1. Dit zeer interessante sportconcours had plaats te Aldershot en werd met groote belangstelling en spanning gevolgd. Het weer werkte bijzonder mede om de stemming bij het publiek en de animo der deelnemers te verhoogen. Wij hadden natuurlijk gaarne een voor Nederland gunstiger resultaat gehad! De Engelschen hebben de onzen met buitengewone gastvrijheid en hartelijkheid ontvangen.

Foto’s: De Prins, 7 februari 1914

De volledige editie van het Algemeen Handelsblad is te bekijken op www.delpher.nl

Weekblad De Prins is (nog) niet digitaal raadpleegbaar.

overzicht: